Publication Trends in hersenkanker (Glioom) in Nieuw-Zeeland van 1995 tot 2020, met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons

Découvrez tous les publications

Publication - Santé

Source via PubMed

Elwood JM. et al.

In het verleden werden in bepaalde epidemiologische studies een verband gezien tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) uitgezonden door mobiele telefoons en de incidentie van bepaalde soorten hersentumoren. De incidentie is het relatieve aantal nieuwe gevallen van die aandoening in een bepaalde tijdsperiode. Het gaat hier meer bepaald om de incidentie van glioom, een bepaald type hersentumor. Op basis van deze studies werden de RF-EMV’s uitgezonden door mobiele telefoons in categorie 2B geplaatst door IARC (International Agency for the Research on Cancer), wat wil zeggen dat het bestempeld werd als mogelijk kankerverwekkend, maar dat onvoldoende bewijs beschikbaar was om hier een conclusie uit te trekken. Deze epidemiologische studie van Elwood et al. onderzoekt of de incidentie van dit soort hersentumoren in Nieuw-Zeeland in de lijn ligt met de verwachtte incidentie van hersentumoren, rekening houdend met het feit dat het gebruik van mobiele telefoons sterk is toegenomen sinds 1995.

De resultaten laten zien dat de incidentie ongeveer 6,04 bij mannen en 3,95 bij vrouwen per 100.000 oplevert. Het gebruik van mobiele telefoons nam snel toe vanaf 1990 tot meer dan 50% van de bevolking vanaf ongeveer 2000, en bijna de hele bevolking vanaf 2006. Indien RF-EMV een factor is die bijdraagt aan kanker, zou verwacht worden dat een toename waargenomen wordt naarmate dat het gebruik in mobiele telecommunicatie toeneemt. Er wordt echter gerapporteerd dat in de leeftijdscategorie van 10-69 jaar de afgelopen 25 jaar een kleine afname heeft plaatsgevonden, gedurende welke tijd het gebruik van mobiele telefoons bijna universeel is geworden. De incidentie van glioom op de leeftijd van 80 jaar en ouder is wel toegenomen.

Deze studie geeft dus geen verder bewijs dat de incidentie van een glioom gelinkt is met het gebruik van mobiele telefoons. De toename aan geregistreerde gliomen bij de leeftijd ouder dan 80 jaar kan ook te wijten zijn aan andere factoren, zoals verbeterde diagnostische methoden. Daarnaast ligt deze observatie ook in lijn met andere landen .

Deze studie heeft enkele methodologische tekortkomingen die in rekening moeten worden gebracht. Bijvoorbeeld, het telefoongebruik was gebaseerd op een enquête waarbij zelf gerapporteerde gegevens over telefoongebruik gebruikt werden om een idee te krijgen van blootstelling aan RF-EMV. Dit kan een mogelijke vertekening opleveren in de resultaten als mensen hun telefoongebruik over- of onderschatten. Bovendien houdt de studie geen rekening met de mogelijke evolutie in het gedrag van mensen die hun telefoon gebruiken, d.w.z. hoe zij die gebruiken (telefoongesprek, berichtenverkeer, ...). Aangezien de gegevens via een enquête werden verzameld, was er geen evaluatie van de reële blootstelling. Bovendien is de kans op recall bias mogelijk. Er zouden andere methoden moeten worden toegepast om de hier gerapporteerde resultaten al dan niet te bevestigen, zoals het volgen van een populatie over meerdere jaren. Dergelijke studies zijn echter moeilijk op te zetten en vergen een grote tijdsinvestering van de onderzochte personen. Een dergelijke studie is echter in verscheidene Europese landen gestart en de werkzaamheden zijn aan de gang (COSMOS-studie).