Publication Status van het neuro-endocriene systeem bij dieren die chronisch zijn blootgesteld aan elektromagnetische velden van basisstations voor 5G mobiele netwerken

Découvrez tous les publications

Publication - Santé

Source via PubMed

Perov SY et al.

In deze publicatie presenteren de auteurs hun wetenschappelijk onderzoek naar de wijze waarop radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) de hormonen in de hersenen van ratten zouden kunnen beïnvloeden. De ratten werden gedurende 4 maanden 24 uur per dag blootgesteld aan deze straling. De blootgestelde dieren vertoonden veranderingen in hun hypothalamus-hypofyse-bijnieras. De bijnieren en deze twee kleine klieren in de hersenen vormen een belangrijk systeem dat onze stressreacties reguleert. De resultaten van de testen suggereerden dat de blootstelling aan de straling stressvol van aard leek te zijn en de functie van dit systeem beïnvloedde. Hierbij keken ze onder andere naar de gemeten bloedconcentraties van twee hormonen, ACTH en corticosteron die betrokken zijn bij het stressmechanisme.

Desondanks heeft deze studie een aantal beperkingen in zijn experimentele opzet. Zo werd geen informatie gegeven inzake de stralingswaarde, beter gekend als specifieke absorptiesnelheid, stralingswaarde of SAR. Dit is een waarde die aangeeft in welke mate het staal de energie van de straling absorbeert. Daarnaast werd ook onvoldoende informatie gegeven over het blootstellingssysteem en de controlecondities. Daarnaast werden de testen niet blind uitgevoerd, waardoor een mogelijke (onbewuste) verandering kan worden teweeg gebracht door de onderzoekers bij het analyseren of blootstellen van de stalen, wat dan weer een vertekening in de resultaten kan geven. Er werden ook geen lichaamstemperatuursmetingen gedaan op het ratten zelf, waardoor verhittings-gerelateerde verschijnselen ook niet uitgesloten kunnen worden.

Het is belangrijk op te merken dat deze studie is uitgevoerd bij ratten en dat de resultaten niet rechtstreeks kunnen worden toegepast op mensen. Desalniettemin biedt het belangrijke nieuwe hypothesen om te onderzoeken in het kader van het begrip van mogelijke effecten van 5G-straling op onze fysiologie en kan het ons helpen om verder onderzoek te doen naar de veiligheid van deze technologie.