Publication Kortstondige blootstelling aan radiofrequente straling en activiteiten van metabolische enzymen tijdens de zwangerschap en de prenatale ontwikkeling

Découvrez tous les publications

Publication - Santé

Source via PubMed

Tomruk A et al.

In deze studie werd onderzoek gedaan naar het mogelijk effect van radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) op de zwangerschap en ontwikkeling van de konijnenfoetussen, meer bepaald op de activiteit van metabolische enzymen, dit zijn proteïnen die een rol spelen in de menselijke stofwisseling.

De onderzoekers hebben vrouwelijke konijnen blootgesteld aan RF-EMV, vergelijkbaar met de blootstelling bij mobiel telefoongebruik, gedurende 15 minuten per dag, en dit gedurende een week tijdens de zwangerschap. Na de geboorte werden de pasgeboren konijnen geanalyseerd om hun ontwikkeling te bestuderen. De wetenschappers stelden betekenisvolle verschillen vast in de leverglucoseregulatie en de capaciteit van bepaalde enzymen die betrokken zijn bij het antioxidantensysteem van de cellen. Dit suggereert dat de blootstelling aan RF-EMV tijdens de zwangerschap invloed kan hebben op de stofwisseling (d.i. de manier en snelheid waarop het lichaam voedingsstoffen omzet naar energie) en een tekort kan veroorzaken in het antioxidantensysteem, dat verantwoordelijk is voor het opruimen van schadelijke reactieve zuurstofmoleculen (ROS) in de cellen. Wel moet worden opgemerkt dat hoewel deze biologische verschillen waargenomen werden, er geen nadelige gezondheidseffecten in de nakomelingen werden vastgesteld. Biologische verschillen veroorzaken namelijk niet altijd ziekteverschijnselen en ziektes.

Deze studie heeft echter een aantal beperkingen in zijn experimentele opzet. Zo werden de testen niet blind uitgevoerd, waardoor een mogelijke (onbewuste) verandering kan worden teweeg gebracht door de onderzoekers bij het analyseren of blootstellen van de stalen, wat dan weer een vertekening in de resultaten kan geven. Er werden ook geen lichaamstemperatuursmetingen gedaan op de konijnen zelf, waardoor verhittings-gerelateerde verschijnselen ook niet uitgesloten kunnen worden.

Het is ook belangrijk om te benadrukken dat deze studie is uitgevoerd bij konijnen en dat de resultaten niet rechtstreeks kunnen worden toegepast op mensen. Meer onderzoek is nodig om de specifieke effecten van RF-EMV op menselijke zwangerschappen te begrijpen en om de veiligheid van mobiel telefoongebruik tijdens de zwangerschap te waarborgen.