Publication Immunotoxiciteit van radiofrequente straling (Yadav H. et al.) [Immunotoxicity of radiofrequency radiation

Découvrez tous les publications

Publication - Santé

Source via PubMed

Yadav H. et al.

In hun review gaven Yadav et al. een overzicht van het huidige onderzoek naar immunotoxiciteit. Onder immunotoxiciteit verstaan we schade aan het immuunsysteem veroorzaakt door blootstelling aan schadelijke stoffen, bv. chemische stoffen of ioniserende straling. De auteurs kijken onder meer naar DNA-schade in immuuncellen en de immuunrespons na blootstelling aan RF-EMV (niet-ioniserende straling), zowel in in vivo als in in vitro studies.

Er moet echter opgemerkt worden dat de auteurs geen opmerkingen hebben gemaakt over de kwaliteit van de in de review opgenomen studies, afgezien van hun inclusiecriteria. Ook moet worden opgemerkt dat dit geen systematische review is.

De auteurs concluderen dat de beschikbare data wijzen op mogelijke verschuivingen in de structuur, de activiteit/functie of het aantal immunocompetente cellen (cellen die betrokken zijn bij de immuunrespons en zo onze gezondheid beschermen) na blootstelling aan radiofrequente straling. Zij geven echter wel toe dat er een aantal methodologische problemen zijn in de huidige beschikbare studies, zoals nauwkeurige temperatuurcontrole, tegenstrijdige resultaten zowel binnen hetzelfde experiment als in vergelijking met andere experimenten, enz. Zij benadrukken het belang en de noodzaak van onderzoek van hoge kwaliteit. Veel van de studies die ze bespreken in deze review hebben tegenstrijdige resultaten, waardoor het moeilijk blijkt een conclusie te trekken. Over het algemeen concluderen de auteurs dat de beschikbare onderzoeken wellicht niet volstaan om het effect van RF-EMV op het immuunsysteem te begrijpen.