Publication Elektromagnetische straling van mobiele telefoons en het risico op hoofdpijn: een systematische review en meta-analyse

Découvrez tous les publications

Publication - Santé

Source via PubMed

Farashi S. et al.

In deze review met meta-analyse keken de auteurs naar alle studies die verschenen zijn over het gebruik van mobiele telefoons (en de elektromagnetische velden die hier mee samenhangen) en hoofdpijn. De effecten van elektromagnetische velden van mobiele telefoons op hoofdpijn zijn door veel onderzoekers bestudeerd in de voorbije decennia. Tot nu toe zijn er echter veel tegenstrijdige resultaten gemeld. De meta-analyse bekeek ook de kwaliteit en de methodologie van de studies.

Uit de resultaten bleek dat zowel leeftijd als blootstellingsduur (voornamelijk gespreksduur),

belangrijke onderdelen zijn die van belang waren. Deze factoren waren ook sterk verschillend tussen de beschouwde studies. Dit wordt ook heterogeniteit genoemd en bepaald in welke mate de resultaten van verschillende studies met elkaar te vergelijken zijn.

De auteurs concludeerden dat het verhogen van de gespreksduur en het gebruik van mobiele telefoons bij oudere personen het risico op hoofdpijn verhoogde.

Waar de studie geen rekening mee hield, is dat aan mobiele telefoons en gsm-gebruik ook andere factoren verbonden zijn dan de elektromagnetische straling. Zo kan de batterij van de gsm ook hitte veroorzaken, maar daarnaast kan het gebruik van een gsm ook een sterke invloed hebben op het gedrag van mensen, zowel bewust als onbewust. De moeilijkheid bij dit soort van studies is het ontkoppelen van elektromagnetische straling van deze andere factoren die de resultaten sterk kunnen verstoren. De manier van bellen (tegen het oor of niet) wordt ook niet in rekening gebracht. Daarnaast is het belangrijk om steeds na te gaan hoe de blootstelling gemeten is. Zelfrapportage kan bijvoorbeeld ook een vertekening opleveren (bv. het feit dat men zich recente gebeurtenissen beter herinnert dan oude, of bepaalde informatie als belangrijker wordt beschouwd dan andere).

Bovendien dient aan aangestipt te worden dat deze studie ook de nodige commentaar gekregen heeft binnen de wetenschappelijke gemeenschap: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.go...