Publication Effecten van 3,5 GHz radiofrequente straling op ghreline, nesfatine-1, en irisine niveau in diabetische en gezonde hersenen

Découvrez tous les publications

Publication - Santé

Source via PubMed

Bektas H. et al.

Deze experimentele in vivo studie onderzocht de effecten van radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) op diabetes. Volgens de auteurs zijn de niveaus van diabetes, gsm-gebruik en obesitas in de laatste jaren gelijktijdig toegenomen en zij schrijven de oorzaak, of een van de oorzaken toe aan RF-EMV. Volgens Betkas et al. zou blootstelling aan RF-EMV een invloed hebben op de expressie van bepaalde proteïnen (nefastine-1, ghreline en irisine) die een impact zouden hebben op de regulatie van de “honger-respons” en in de regulatie van het energie metabolisme. Volgens de auteurs zou oxidatieve stress (de aanwezigheid van reactieve zuurstofmoleculen) in de hersenen hier ook toe bijdragen. Om dit te onderzoeken, stelden de onderzoekers ratten bloot aan RF-EMV van 3.5 GHz voor 30 dagen, 2u per dag. Daarna werden de ratten geëuthanaseerd en werd het hersenweefsel verzameld. De hoeveelheid van deze proteïnen, alsook het niveau oxidatieve stress in dit hersenweefsel werd vervolgens experimenteel bepaald.

In hun resultaten rapporteerden de onderzoekers een verschil in de hoeveelheden Nefastine-1, Ghreline en Irisine) en vonden ze ook een verhoogde oxidatieve stress. Bij diabetische ratten was dit effect belangrijker, maar het effect werd zowel teruggevonden bij diabetische als niet-diabetische ratten. De auteurs concluderen dan dat hun resultaten erop wijzen dat 3,5 GHz RF-EMV veranderingen veroorzaakt in het energiemetabolisme en de eetlust van zowel gezonde als diabetische ratten. 5G is dus mogelijk niet onschuldig wat betreft de biologische effecten, vooral in aanwezigheid van diabetes.

Hoewel deze studie aanzet kan geven tot verder onderzoek, heeft ze een aantal beperkingen in haar experimenteel opzet. Zo gebruikten de onderzoekers blootstellingsmodulaties die niet representatief waren voor realistische blootstellingscondities. Bovendien werd niet voldaan aan de kwaliteitscriteria voor laboratoriumstudies: de testen werden niet blind uitgevoerd, wat een mogelijke (onbewuste) verandering kan teweegbrengen bij het analyseren of blootstellen van de ratten. Dit kan aanleiding geven tot een vertekening of vervalsing in de resultaten. De lichaamstemperatuur van de ratten werd niet gerapporteerd, zowel niet tijdens, voor of na de blootstelling, waardoor temperatuursafhankelijke effecten niet uitgesloten kunnen worden.