Publication Effect van blootstelling aan radiofrequentie op de lichaamstemperatuur: Real-time monitoring bij normale ratten

Découvrez tous les publications

Publication - Santé

Source via PubMed

Kim HS et al.

In deze wetenschappelijke publicatie zijn onderzoekers nagegaan of radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) veranderingen in de lichaamstemperatuur van gezonde dieren kunnen veroorzaken. Ze gebruikten een speciale datalogger om de lichaamstemperatuur van ratten in real time te volgen tijdens blootstelling aan RF-EMV.

De ratten werden verdeeld in twee groepen, waarvan één groep was geïmplanteerd met de datalogger. Vervolgens werden beide groepen blootgesteld aan RF-EMV gedurende 6 uur. Uit de resultaten bleek dat er geen betekenisvolle veranderingen waren in de lichaamstemperatuur van de ratten na 6 uur blootstelling aan RF-EMV. Zowel de met de datalogger geïmplanteerde ratten als de niet-geïmplanteerde ratten vertoonden minimale temperatuurschommelingen, minder dan 1°C.

Deze bevindingen suggereren dat blootstelling aan RF-straling met de geteste stralingswaarde geen aanzienlijke invloed heeft op de lichaamstemperatuur van gezonde ratten gedurende een kortdurende blootstellingsperiode. Dit is een belangrijke bevinding omdat het aangeeft dat gezonde ratten niet significant worden beïnvloed door RF-EMV op dit specifieke stralingsniveau (4 W/kg) en met deze duur van blootstelling.

Deze studie heeft echter een beperking in zijn experimentele opzet. Zo werd de blootstelling niet geblindeerd, waardoor een mogelijke (onbewuste) verandering kan worden teweeg gebracht door de onderzoekers bij het analyseren of blootstellen van de stalen, wat dan weer een vertekening in de resultaten kan geven.