Publication Associatie tussen markers in het echte gebruik van mobiele telefoons en cognitieve prestaties, gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en slaap

Découvrez tous les publications

Publication - Santé

Eeftens, M., Pujol, S., Klaiber, A., et al.

In dit artikel presenteren de auteurs de resultaten van het SPUTNIC-onderzoek, waarin het verband wordt onderzocht tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) van mobiele telefoons en verstandelijke prestaties, gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en slaap.

De deelnemers aan het onderzoek werden tussen september 2019 en januari 2021 in Frankrijk (Besançon) en Zwitserland (Bazel) gerekruteerd. Ze waren vrijwilliger en werden 10 dagen gevolgd. Gegevens over de verstandelijke functies, gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit, slaap en gebruik van mobiele telefoons (gebruik van een handsfree kit of tijd doorgebracht voor het scherm van de mobiele telefoon) werden verzameld via vragenlijsten, zelftests en een fitness tracker.

De door de auteurs waargenomen resultaten toonden geen verband aan tussen de kortdurende blootstelling aan RF-EMV en verstandelijke prestaties, gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit of slaap (duur, kwaliteit). De onderzoekers concluderen dat hun resultaten overeenkomen met die van eerdere studies over dit onderwerp.

Deze studie heeft belangrijke methodologische beperkingenDe onderzoekers gebruikten gegevens over het gebruik van de mobiele telefoon (gesprekstijd en schermtijd) die door de vrijwilligers werden gerapporteerd om de blootstelling aan RF-EMV te beoordelen. Dit is problematisch omdat de deelnemers hun gebruikstijd mogelijk hebben onderschat of overschat omdat ze zich het gebruik van hun telefoon niet meer precies konden herinneren (recall bias). Een andere reden waarom de blootstelling onderschat of overschat kan zijn, houdt verband met het feit dat de deelnemers kunnen denken dat een bepaalde gebruikstijd sociaal meer aanvaardbaar is dan hun echte tijd (bias van sociale wenselijkheid). Deze biases tonen aan dat dit een benadering is waarbij het niet mogelijk is de werkelijke blootstelling aan RF-EMV te kennen.

Op basis van deze studie kan dus niet met zekerheid worden geconcludeerd dat er geen effecten zijn van RF-EMV die door mobiele telefoons wordt uitgezonden op de verstandelijke prestaties, gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit en slaap.