Publication 5G elektromagnetische straling vermindert melanogenese van de huid in vitro door onderdrukking van reactieve zuurstofsoorten(ROS)-generatie

Découvrez tous les publications

Publication - Santé

Source via PubMed

Kim K. et al.

In de afgelopen paar jaar zijn een aantal publicaties verschenen die rapporteerden dat blootstelling aan RF-EMV de huidpigmentatie kan beïnvloeden, meer bepaald de melanogenese, of productie van melanine in de huid. Deze in vitro studie tracht te bepalen of 5G-elektromagnetische velden, en meer bepaald van de FR2 band (28 GHz), de huidpigmentatie kan beïnvloeden. Hiervoor werd een gepigmenteerd huidmodel gebruikt. Dit huidmodel is artificieel gecreëerd van gekende celculturen om de specifieke condities in onze menselijke huid na te bootsen.

Zij rapporteerden dat blootstelling aan RF-EMV inderdaad de productie van melanine kon verminderen. Zo zagen ze ook een vermindering in het aantal enzymen die gelinkt zijn aan melanine synthese.

Opmerkelijk is dat in deze studie 5G RF-EMV de oxidatieve stress verminderde. Oxidatieve stress is de aanwezigheid van reactieve zuurstofsoorten in de cel. Deze reactieve zuurstofmoleculen spelen een cruciale rol in de regulatie van melaninesynthese. Dit is opmerkelijk omdat in veel recente publicaties wordt gerapporteerd dat deze reactieve zuurstofsoorten net toenemen door blootstelling aan RF-EMV.

Het dient hier opgemerkt te worden dat de hoeveelheid melanine in de huid niet direct gelinkt is aan een negatief gezondheidseffect en hoewel een huidmodel, zoals hier gebruikt, de realiteit beter nabootst dan een gewone celcultuur, is dit nog steeds een benadering en er moet voorzichtig mee omgesprongen worden hoe zich dit vertaalt naar een heel organisme.

Hoewel deze studie een aanzet kan geven tot verder onderzoek, heeft ze een aantal beperkingen in haar experimenteel opzet. De onderzoekers maakten bijvoorbeeld geen bepaling van de correcte dosimetrie (de hoeveelheid straling die door het staal wordt geabsorbeerd), waardoor het niet mogelijk is na te gaan of deze straling representatief kan zijn voor onze dagelijkse blootstelling. Het is ook onduidelijk of de correcte blootstellingsomstandigheden werden toegepast, waaronder gebruik schijnblootstelling , maar dit is wel belangrijk om de correcte conclusies te trekken. Soms kan een lichte verandering in de omgeving een significante invloed hebben op bepaalde cellulaire processen. Indien cellen niet op de juiste manier worden onderworpen aan schijnblootstelling is het mogelijk dat andere factoren, die niets te maken hebben met blootstelling aan RF-EMV, de oorzaak kunnen zijn van de geobserveerde effecten. Daarnaast werd de temperatuur van het staal ook niet opgevolgd tijdens, voor of na het experiment, waardoor temperatuursafhankelijke effecten (al dan niet veroorzaakt door de blootstelling aan EMV)niet uitgesloten kunnen worden. Tenslotte werden de testen niet blind uitgevoerd, wat een mogelijke vertekening kan teweegbrengen in de resultaten als een gevolg van een onbewuste vooringenomenheid van de onderzoekers.