Article de blog Literatuuroverzicht juli - september 2021

Découvrez tous les articles de blog

1. Reviews

Hier geven we een opsomming en duiding bij overzichtsartikelen die een samenvatting geven bij van de huidige stand van de kennis. Geen enkele van deze artikels gaan specifiek over 5G frequenties, maar spreken over radiofrequentie elektromagnetische straling in het algemeen.

Eind Juli werd door Dr. Fiorella Belpoggi een overzicht gegeven voor het Europese parlement over de huidige staat van de kennis gerelateerd aan radiofrequentie en hun mogelijk kankerverwekkend potentieel en impact op het voortplantingssysteem. Deze studie is de afgelopen paar maanden vaak op sociale media rondgegaan als bewijs dat 5G schadelijk zou zijn. De waarheid is echter genuanceerder. Lees hier meer.

2. Experimentele studies

In het derde trimester van 2021 zijn er geen experimentele studies verschenen die specifiek de 5G frequenties behandelden. Verschillende studies behandelden echter wel radiofrequenties in het algemeen.

3. Epidemiologische studies

Epidemiologie is een observatiewetenschap. Zij bestudeert hypothesen over de distributie en de oorzaken van ziekten die in een bepaalde populatie optreden. Een epidemiologische studie gaat na of er een statistisch verband bestaat tussen een bepaalde factor en het optreden van een ziekte, en bepaalt dan het belang van dit verband.

Conclusie

Op basis van de voordien verschenen studies, aangevuld met de studies gepubliceerd tussen Juli en September 2021, kunnen we niet concluderen dat radiofrequentie elektromagnetische velden onder de huidige stralingslimieten een nadelig gevolg hebben voor de menselijke gezondheid. Het is steeds belangrijk om studies steeds te bekijken in de context van al de resultaten die voordien gepubliceerd zijn en om je nooit te baseren op de resultaten van een enkele studie.